Natur

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord er med sine ca. 300 km2 den største af de vestjyske fjorde. Vi synes også den er den smukkeste… Fjorden er en lavvandet brakvandsfjord, som er omgivet af store strandenge, især ved Tipperne og Værnengene.

Se mere her.

Klitterne

Naturens værn mod Vesterhavet. Klitterne langs Vesterhavet er som naturtype noget særligt, og de store klitstrækninger er enestående i europæisk sammenhæng.

Se mere her.

Tipperne

Er du naturinteresseret? Og måske specielt i fugle. Så må du tage en afstikker til Tipperne, som er en halvø i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. I årtier har områdets fugleliv været fredet for at opnå et uforstyrret yngle-, føde- og hvileområde for svømme- og vadefugle.

Se mere her.

Skjern Å

Er du interesseret i naturen, er Skjern Enge et must. I dette naturmekka raster i tusindvis af ænder, gæs og svaner på deres trækrute mellem vinterkvartererne i syd og ynglepladserne i nord. Du kan komme helt tæt på naturen via et fint netværk af stier, og undervejs er der masser af faciliteter som fugletårne, fugleskjul, trækfærger, borde og bænke og grillpladser. Området er også kendetegnet ved at være velegnet for kørestole og barnevogne.

Se mere her.